(foto: Jaka Babnik)

Branje Ustave in njeno uresničevanje morata biti govorica Srca in ljubeče prizanesljiva pot k Drugemu, vez Človeka s Človekom, zadeva Svobode,  Dostojanstva in Človečnosti, okvir Demokratične Skupnosti.

Predstavitev

Andraž Teršek je doktor pravnih znanosti. Kot pravni teoretik in filozof, predvsem pa sodobni ustavnik, je predstavnik pravniške avantgarde. Deset let je bil zaposlen kot pedagoški asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2008 je zaposlen kot univerzitetni učitelj na Univerzi na Primorskem v Kopru, matično na Pedagoški fakulteti, vzporedno na Fakulteti za humanistične študije. Do leta 2021 je bil zaposlen tudi na Evropski pravni fakulteti, Nova univerza, kjer je predaval predmeta Ustavno pravo in Teorija in praksa socialne države. Sicer predava teme iz ustavnega prava, pravne teorije in prakse, etike, filozofije, politologije, psihologije, edukacije in aktivnega kritičnega državljanstva. Je avtor več znanstvenih in strokovnih monografij, urednik nekaj tematskih znanstvenih zbornikov in avtor številnih znanstvenih, strokovnih in strokovno/znanstveno poljudnih člankov. Kot aktivni kritični državljan in politični subjekt deluje s pogostimi javnimi nastopi v obliki časopisnih člankov, komentarjev, intervjujev, okroglih miz in predavanj. Zasnoval in soustanovil je prvo slovensko znanstveno revijo za ustavno pravo Revus. V letih 2013 in 2016 je prejel priznanje »Prometej znanosti – za odličnost v komuniciranju znanosti«. Uvršča se med »Deset najvplivnejših pravnikov«. Leta 2014 je izdal svoj literarni prvenec Brutalci. To ni ta roman o nas (zal. UMco), leta 2018 pa filozofsko poetiko Razmetanost pozlačenega drobca (zal. Primus). Junija 2020 ga je Predsednik Republike predlagal Državnemu zboru v izvolitev na mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na to mesto, kljub predhodno javno izraženi podpori z najmanj 50 glasovi poslank in poslancev, ni bil izvoljen: prejel je 42 glasov (od potrebnih 46), 8 glasovnic je bilo neveljavnih.

(foto: Boris Pretnar)

Meni