Fafangel: Epidemična slika se slabša, starejši od 60 let naj se čim prej cepijo proti covidu-19 | Dnevnik


Alias Esej o tistem, česar pamet ne razume in tistih, ki so z njo sprti Slovenska sodnija, sodišča, torej sodnice in sodniki, so se odločili spisati novo poglavje za virtualno knjigo “Butalci”: pred hipotetično okuženim ZRAKOM se bodo obvarovali tako, da si bodo v sodnih dvoranah pred svoje obraze, glave in trupe namestili pregrado, prozorno...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni