Kazenski zakonik ima za to ravnanje člen in v členu definicijo kaznivega dejanja – hudega, ki zadeva življenje


To ni več razložljivo. To ni več dojemljivo. Ta ženska, ta predstavnica TEH osebkov… Ni samostalnika. Ni pridevnika. Ne bom. Poučenim in mislečim vse jasno. Drugim: bežite kot vas nesejo noge!!! Ne vem več. Ne uspem več jasno razlikovati med psihopati, serijskimi morilci in možgansko mrtvimi ljudmi! To je nepojmljivo! To ja ne more biti...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni