O tem naj ne bo dvoma in nesporazuma


Res ne želim, da bi se o tem vzpostavil in krepil dvom in nesporazum: vsako razočaranje nad sodno vejo oblasti, vsako razočaranje nad odločitvijo sodišča, katerega koli, vsako veliko razočaranje nad odločitvijo sodišča, vsako zgražanje nad odločitvijo sodišča… mora biti in naj bo razlog več za odločno, neumorno, vztrajno začenjanje, nadaljevanje in končanje sodnih sporov,...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni