POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI SKLEPA (splošni pravni akt) DRŽAVNEGA ZBORA O NEDOPUSTNOSTI ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-D)


Naslovna pobuda je bila spisana in v petek, 29.7.2022, vložena na ustavno sodišče. Obsega 11 tipkanih strani in je opremljena z velikim številom strokovnih in znanstvenih virov. V pobudi se prereka ustavnost preprečitve neposrednega referendumskega odločanja o nedavno sprejetem ZNB-D. V pobudi se hkrati izraža dvom o ustavnosti ustavnega zakona, s katerim se je znatno...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni