Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič: koronsko cepljenje je genocid


Fašizem – nedojemljiv. Surrealno. A REALNO KOT JE LAHKO.

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni