STARŠEVSTVO, OTROCI IN DRUŽINA SO USTAVNE KATEGORIJE – POSEBEJ VAROVANE


V ustavnem redu RS so STARŠEVSTO, OTROCI in DRUŽINA ustavne kategorije. A ne običajne ustavne kategorije. To so (podobno kot invalidnost, invalidi, delavci invalidi, otroci s posebnimi potrebami itd.) POSEBEJ USTAVNO VAROVANE KATEGORIJE. To pomeni, da je pri pravicah in dolžnostih, ki po ustavi neposredno ali posredno zadevajo te ustavne kategorije, še bolj poudarjen tako...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni