TISTEGA SVETA NI VEČ (PA ŠE TISTI NI BIL NIČ KAJ SIJOČ, ČETUDI SE JE ZAČEL MALO SPREMINJATI NA BOLJE – A PO TEM IN TUDI ZATO “BAAAM!”


Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042972422/slovenija/predlog-spremembe-zakona-bi-uvedel-neprestani-policijski-nadzor-tudi-nad-posamezniki-ki-niso-v-kriminalni-preiskavi *** Ostajam pri pravu in politiki. Medicno in naravoslovje prepuščam strokovnjakom. Samo ne slovenskim. Razen izjem za prst ene roke. *** Leto 2002 je zelo pomebno, zgodovinsko – a iz drugih razlogov, kot so zapisani v dobro prodajanih knjigah in zveličavnih političnih spisih. *** Ne samo ZNPPol. Ne samo ZNB. Spremenili bodo tudi...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni