Ubogi NIJZ še naprej nima nobene uradne informacije o kovidu in cepljenju


Da, da, nimajo. Ne poznajo. Ničesar. O ničemer ne odločajo. So brez vpliva. Samo so. Zatorej bi bilo morda vseeno, če jih ne bi bilo. Ker so, ampak niso. Ne zares. Zakon gor ali dol. Praksa gor ali dol. Nenehno javno zatrjevanje, s še več zatrjevanja, gor ali dol. Jap. Tako je. To so oni....

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni