UPRAVNI SPOR


Razlaga: https://nasodiscu.si/upravni-spor Dostop do Zakona o upravnem sporu: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4732 (Natančno prebrati zakon). Dostop do spletišča (in sodne prakse) Upravnega sodišča: http://www.sodisce.si/usrs/ UPRAVNI SPOR, v katerem odloča UPRAVNO SODIŠČE, pomeni – tudi – pravno zagotovljeno možnost za zaščito ustavnih pravic in svoboščin pred Upravnim sodiščem vselej, kadar glede na vrsto in naravo pravnega spora ni z...

Še niste registrirani? Za dostop do zaklenjenih člankov na Ustavniškem blogu, se morate najprej registrirati. Z registracijo boste ustvarili svoj uporabniški profil, s katerim boste kasneje lahko dostopali do objav. Pri registraciji boste morali izpolniti obrazec za registracijo. Registracija je enkratno dejanje, ki ga izvedete zgolj enkrat. Sledite navodilom s klikom na »Registrirajte se«.

Registrirajte se

Prijavijo se lahko samo že registrirani uporabniki. Ko ste enkrat registrirani in imate svoj uporabniški profil že ustvarjen, se lahko prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, s klikom na »Prijavite se«. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije.

Prijavite se
Meni