A statutory regulation can also be turned into a political manifesto


Manifesto: public, usually solemn declaration, a proclamation: to issue a manifesto; to write enthusiastically May Day rallies / to sign a manifesto / expr. The “Toast” is the political manifesto of France Prešeren (Note: the famous Slovenian poet, the seventh stanza of his Toast is the Slovenian anthem). ♦ History. The Communist Manifesto is a...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni