INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA

PREAMBULA

Izhajajoč iz Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih virov mednarodnega prava človekovih pravic in svoboščin, Ustave Republike Slovenije, filozofije razsvetljenstva, ustavnopravne filozofije, teorije in doktrine, ustavnosodnega pravotvorja, sodniškega soustvarjanja in poustvarjanja prava, razpravne teorije demokracije, materialne (vsebinske) teorije legitimnosti ter iz koncepta poustavljanja pravnega reda se ustanovi INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA.

Delovanje inštituta je utemeljeno s prepričanjem, da mora biti branje deklaracij, konvencij, resolucij in ustave ter njihovo uresničevanje v družbeni praksi tudi govorica srca in ljubeče prizanesljiva pot k Drugemu, vez Človeka s Človekom, zadeva svobode,  človekovega dostojanstva in človečnosti, s tem pa okvir za ustvarjanje in razvijanje demokratične skupnosti, utemeljene z vladavino prava.

V takšnem stičišču in delujočem ravnovesju morale, etike in prava deluje inštitut, primarno namenjen pravnemu svetovanju in pravni pomoči vsem pravnim in fizičnim osebam, bodisi v njihovem razmerju do države bodisi v njihovih medsebojnih razmerjih.

***

Delo Inštituta je primarno osredotočeno na pravno argumentacijo in ustavnopravna vprašanja.

***

Vljudno in poudarjeno ponovimo pojasnilo:

delo sindikata, Pisarne in Inštituta je odprto za vse fizične in pravne osebe, ne glede na tematiko, dejavnost, poklic, zaposlitev …

K Soncu (Pisarni, posameznim sekcijam ali Inštitutu) lahko, po dogovoru in v eni od pravno možnih oblik, pristopijo tudi organizacije.

Povezava na spletišče Sonca:

http://www.pisarnasonce.si/

http://www.pisarnasonce.si/inscarontitut-ustavnik.html

E-naslov za kontakt:

[email protected]


Uradno pojasnilo tajništva:

Spoštovani,

pri naši organizaciji lahko naročite pravno mnenje ali pravno pomoč, pripravo pravnega sredstva, se dogovorite za sestanek itd.

http://www.pisarnasonce.si/kontakt.html

Pravilnik organizacije o pravni zaščiti je na voljo na sedežu organizacije.

Dr. Andraž Teršek, predsednik Inštituta Ustavnik, ne opravlja tajniških in administrativnih opravil.

Po tem, ko se tajništvo in Pisarna s članom/članico ali drugo stranko dogovorita za pravno storitev in opravita vse poslovne in dogovorne formalnosti, naročilo pravne storitve, informacije in dokumentacijo o tem pošljeta dr. A. Teršku, če tematika zadeva vsebinski namen in obseg delovanja Inštituta Ustavnik.

Zadeve članov in članic organizacije se obravnavajo prednostno.

Vljudno prosimo, da vsa vprašanja in priponke, tudi pristopne izjave, pošiljate po pošti na naslov sedeža organizacije (najbolje), lahko pa tudi na e-naslov:

[email protected]

Vljudno predlagamo, da se pred naročilom pravne storitve s tajništvom Pisarne in Inštituta (tajništvo je skupno) dogovorite za termin sestanka na sedežu naše organizacije.

Vljudno prosimo za razumevajoče prizanesljivo potrpežljivost – vsega dela za vse prosilce ne zmoremo opraviti takoj, se pa trudimo to storiti čim hitreje, najkasneje pa v roku 30 dni.

Lepo vas pozdravljamo,

organizacija Sonce Slovenije.

 

Meni