Prijavljeni ste na Ustavniški blog. Odjavite se TUKAJ.

Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa

Bralcem, ki do športa in športne aktivnosti niso ravnodušni, knjiga ponuja razgibano, slikovito, vsebinsko bogato in praktično uporabno branje, ki bo zaradi prepletenosti različnih tematskih pristopov in vsebinskih poudarkov, stkanih v pregledno in sklenjeno celoto, najverjetneje zadovoljila vsakogar, ki živi športno življenje, misli šport ali pa v njem išče in želi prepoznati tudi odgovore o svojem odnosu do samega sebe, do drugih ljudi in do zdravih življenjskih navad.

  • Avtorji: dr. Andraž Teršek, dr. Milan Hosta, dr. Mojca Amon
  • Strani / Pages: 192
  • Leto izida / Published: 2020
  • Vezava: trda
  • ISBN: 978-961-247-445-4
  • Cena: 39,00 EUR z DDV (GV Založba)

O knjigi

Trije avtorji, trije različni pristopi k strokovni in miselni obravnavi športa, knjiga pa je celota, v katero so ti trije vidiki prepleteni. Dr. Milan Hosta in dr. Andraž Teršek sta na svoj knjižni izlet v svet športa vstopila predvsem skozi optiko filozofije in etike, z nekaj pravnimi primesmi. Dr. Mojca Amon pa v ospredje postavlja fiziološke in fizioterapevtske razsežnosti športa.

Knjiga ponuja samonikle avtorske zapise o temah športa, ki se raztezajo od filozofskih in etičnih izhodišč športa kot zdravega življenjskega sloga, posameznikovega samouresničevanja in kulture prek razumljivih, poučnih in praktično koristnih odstiranj fizioloških in zdravstvenih komponent športne aktivnosti do lucidnih, pronicljivih in mestoma nadvse duhovitih iskanj in samospraševanj človeka, ki ima šport rad in ga potrebuje kot nujni kakovostni dodatek k bivanju. Z ohranjanjem zavedanja, da šport lahko človeka vodi tudi v manj zdrave zdrse v odvisnost.

O avtorjih

Dr. Andraž Teršek je ustavnik in pravni filozof, zaposlen kot univerzitetni učitelj in raziskovalec na Univerzi na Primorskem in Novi univerzi. Predava teme sodobnega ustavništva in ustavnega prava, prava človekovih pravic in svoboščin, pravne filozofije, politične filozofije in teorije, edukacije in aktivnega kritičnega državljanstva. Na konferencah in seminarjih je večkrat predaval o športu. Dvakrat je prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti in se redno uvršča v izbor desetih najvplivnejših pravnikov v Sloveniji, ki ga organizira družba Lexpera. Šport je sestavni in nepogrešljiv del njegovega življenja. Dolga leta je bil tekmovalno uspešen igralec tenisa. V mladosti je igral predvsem nogomet in košarko. Pretekel je mali in veliki maraton. Z leti je pozornost preusmeril h kolesarstvu. Nastopil je na svetovnem amaterskem prvenstvu v Ljubljani in zasedel 69. mesto. Posebej ga zanima psihologija športa.

Dr. Milan Hosta je športni pedagog in doktor filozofije. Dodatno se je usposabljal na Univerzi v Københavnu, Univerzi v Oslu in Inštitutu za kulturno diplomacijo v Berlinu. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in na programu Aplikativna kineziologija Fakultete za vede o zdravju v Kopru ter gostujoči predavatelj na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Je član centra odličnosti za bioetiko Univerze v Zagrebu. Kot prvi Slovenec je opravil podiplomsko usposabljanje na Mednarodni olimpijski akademiji v grški Olimpiji in kot vabljeni predavatelj nastopil na stoti obletnici britanskega olimpizma v Londonu leta 2005. Na podlagi njegovih dosežkov so ga leta 2017 povabili tudi na deseto obletnico prestižnega foruma Peace and Sport v Monaku ter leta 2018 v Unicefovo mednarodno delovno skupino za zaščito otrok v športu. V študentskih letih je organiziral povojno humanitarno pomoč Fakulteti za šport v Sarajevu ter številnim otrokom z astmo v sodelovanju s športniki, partnerji in donatorji omogočil brezplačno letovanje ob morju. V letih 2013–2015 je vodil projekt socialne inkluzije deprivilegiranih kurdskih otrok v jugovzhodni Turčiji, v katerem so usposobili več kot 800 trenerjev in več kot deset tisoč otrok učili socialnih veščin. Kot vabljeni predavatelj je sodeloval na svetovni turneji Stand strong Nicka Vujicica proti nasilju v šolah in še na številnih drugih konferencah doma in po svetu. Je tudi začetnik pedagogike playness in programa Sportikus fair play, ki ju uporabljajo v slovenskih vrtcih in šolah, ter strokovni sodelavec pri Familylab Slovenija. Je tudi avtor in soavtor člankov in knjig.

Dr. Mojca Amon je raziskovalka, ki povezuje znanje fiziologije in fizioterapije. Po študiju fizioterapije je raziskovalno zajadrala v fiziologijo in opravila podiplomski magistrski in doktorski študij ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Raziskovalno je delovala v znanstvenoraziskovalni ekipi prof. dr. Igorja Mekjaviča (Institut Jožef Stefan in Biomed). Raziskovalno in akademsko pot nadaljuje v fizioterapiji in je zaposlena na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika. Na konferencah, seminarjih in delavnicah predava o zdravstveni preventivi, fizioterapevtski diagnostiki, prehranski rehabilitaciji in športni fiziologiji. Za večni študij in raziskovanje se je odločila ob vsakodnevni poti po klancu navzgor do domače hiše. Študira tisto, kar počne. Posamezniku želi približati ustrezno telesno dejavnost. Sprva je ustvarjala večje raziskovalne projekte, danes pa zagovarja, da je človek izjemen raziskovalni projekt zase. Oblikovala je motorični park v Murski Soboti. Riše fiziološke procese, ki jih na podlagi znanstvenih dokazov skuša razumeti pri delovanju posameznika. Ustanovila je terapevtski center Motionfit.si, kjer s svojo pozitivno filozofijo in terapijo celostno motivira telesno nedejavne, telesno dejavne in telesno bolj dejavne posameznike.

Zapisi ustavnika v karanteni
Misleče in poučeno o današnji družbi
Meni