Prijavljeni ste na Ustavniški blog. Odjavite se TUKAJ.

ODVETNIŠKA USTAVNOST

O pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov
  • Avtor / Author: Andraž Teršek
  • Strani / Pages: 160
  • Leto izida / Published: 2016
  • Jezik / Language: slovenski
  • ISBN: 978-961-6964-61-6
  • Cena: 19,18 EUR (ZRS Koper)

OPIS

»Javnost odvetnikom pogosto očita, da so za svoje stranke pripravljeni izkoriščati pravne praznine in zlorabljati zakone, s čimer sicer pomagajo svojim strankam, vendar pa hkrati zanemarjajo svoje dolžnosti v razmerju do družbene skupnosti. Gre za populistično, z ustavnopravnega vidika povsem zgrešeno stališče. Odvetnik lahko pozitivno prispeva k delovanju celotnega pravosodnega sistema le tako, da se brezkompromisno bori za pravice svojih strank. /…/ Zato vsako odvetnikovo odstopanje od odločnega zavzemanja za pravice njegovih strank pomeni kršitev ne samo njegovih dolžnosti do stranke, temveč tudi do družbene skupnosti.

Na to pomembno vlogo, ki jo igra odvetništvo v moderni pravni državi, opozarja tudi dr. Andraž Teršek v svoji monografiji. V njej na celovit in pregleden način opredeli pomembna vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje odvetniškega poklica. Gre za odlično delo, ki bo v pomoč tako pravnikom, kot tudi pravnim laikom pri razumevanju pomena odvetništva v slovenskem pravnem prostoru.«

(Iz recenzije dr. Roka Čeferina)

Knjiga dr. Andraža Terška odstira temeljna ustavniška vprašanja o odvetništvu, pravici do odvetnika in pravicah odvetnikov. In seveda o vselej aktualnem vprašanju (problemu) odvetniške tarife, njene višine in načina njenega določanja. Prihaja prav zdaj, ko se ta vprašanja na novo odpirajo in se o temeljnih načelih odvetniškega dela celo javno dvomi, čeprav se ne bi smelo. Takšno dogajanje povzroča nazadovanje družbe. Zato je ta knjiga nujno čtivo za politike, odvetnike, sodnike in državljane.

(Iz recenzije izr. prof. dr. Jurija Toplaka)

 

Izdaja monografije je bila finančno podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije.

 

Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo
Meni