Možnost donacij

Spoštovani,

vsi, ki bi želeli, če bi želeli, finančno podpreti avtorjevo javno delo, obstoj, urejanje »Ustavniškega bloga« in vsebine na njem ter delovanje in obstoj INŠTITUTA USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA, lahko svojo donacijo, v poljubnem, po Vaši presoji določenem znesku, nakažete na TRR inštituta.

Podatki za nakazilo:

Ime prejemnika: INŠTITUT USTAVNIK, Marušičeva 5, 6000 Koper
IBAN: SI56 6100 0002 6654 395 (pri DH d.d.)
Koda namena: OTHR
Namen plačila: donacija
Referenca: SI00 1234567

Čemu bo donacija namenjena?

Z vašo pomočjo in z zbranimi donacijami bosta Inštitut Ustavnik in »Ustavniški blog« imela več sredstev za obstoj in strokovno delovanje, kar pomeni zlasti za javno delo, objavljanje vsebin in za razpoložljive vrste in oblike pravne pomoči pravnim in fizičnim osebam, še posebej pa za najranljivejše skupine, ki si pravne pomoči ne morejo privoščiti – kadar je zaradi objektivnih materialnih razlogov, ki bremenijo življenje ljudi, delo treba opraviti pro bono. Denar, zbran iz donacij, bo namenjen tudi za kritje materialnih in drugih administrativnih stroškov, občasno pa tudi stroškov postopkov pred sodišči in drugimi organi ali institucijami.

Vsem, ki boste ali ste donirali, se najlepše in toplo zahvaljujem!

Prisrčen pozdrav, Andraž Teršek

Meni