Da, zdaj je že čutiti močan vonj po volitvah …


Seveda razmišljam tudi o tem. O volitvah. Seveda sem politično aktiven, saj sem civilno, družbeno aktivna “politična žival.” Vse, kar počnem javno je politika. Pristna politika, po Aristotelu. Tudi po razlikovanju med “politics” in “policy”, ki v slovenščini nima posebne besedne ustreznice. Zato že lep čas javno razmišljam tudi o ABSOLUTNIH PRIORITETAH. O tem sem...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni