Dopolnitev ustavne pritožbe št. Up-398/22 in pobude št. U-I-101/22, s ponovitvijo procesne prošnje


Spoštovano Sodišče, kot prilogo k naslovnima vlogama spoštovanemu Sodišču vljudno pošiljamo pravno mnenje, ki tematsko sodi k predmetnima zadevama. (Op.: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/295641) Ob tem vljudno zaprošamo Sodišče, da ponovno premisli o utemeljenosti SKLEPA, da zadev ne bo obravnavalo absolutno prednostno in ga spremeni. 1. Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/21-34, z dne 14.4.2022, ne naslavlja ustavnopravnega...

Še niste registrirani? Za dostop do zaklenjenih člankov na Ustavniškem blogu, se morate najprej registrirati. Z registracijo boste ustvarili svoj uporabniški profil, s katerim boste kasneje lahko dostopali do objav. Pri registraciji boste morali izpolniti obrazec za registracijo. Registracija je enkratno dejanje, ki ga izvedete zgolj enkrat. Sledite navodilom s klikom na »Registrirajte se«.

Registrirajte se

Prijavijo se lahko samo že registrirani uporabniki. Ko ste enkrat registrirani in imate svoj uporabniški profil že ustvarjen, se lahko prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, s klikom na »Prijavite se«. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije.

Prijavite se
Meni