Glede izjave predsednika ZDA: moja huda in neopravičljiva napaka.

Nekategorizirano

https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/11/03/fact-check-biden-clip-hurricane-safety-taken-out-context-online/6264954001/

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni