Kovidno cepljenje – novi, ali pa ponovljeni dokazi o “globalnem zločinu proti človeštvu”


Avtorica povzetka: n.n. Med julijem 2021 in avgustom 2022 so se v cepivih za COVID-19 pojavili dokazi o nerazkritih sestavinah. To je objavilo vsaj 26 raziskovalcev/raziskovalnih skupin v 16 različnih državah na petih celinah, z uporabo spektroskopskih in mikroskopskih analiz. Kljub temu, da so delovali večinoma neodvisno med seboj, so si njihove ugotovitve izjemno podobne in...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni