Namesto ZZS


En video o tem, da ni bilo treba nikomur umreti. https://www.youtube.com/watch?v=NZhzWzoPB3M Drug video o tem, da so jih namenoma pustili umreti – ali usmrtili.https://www.youtube.com/watch?v=GEwktv-AGEw — Pa še dve študiji https://palexander.substack.com/p/lung-fibrosis-and-covid-mrna-gene https://twitter.com/ScienceWDrDoug/status/1618098168763420673 Za današnji konec pa velike ideje največjih ljudi: https://igorchudov.substack.com/p/the-un-discusses-darkening-the-skies?utm_source=post-email-title&publication_id=441185&post_id=105732252&isFreemail=true&utm_medium=email

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni