NE, NE, TO RES NE SME BITI VEČ RES! Pa je ŠE KAKO RES!!


Tega se lahko domislijo samo ljudje, ki sprevrženost patološko kombinirajo z absolutnim, popolnim in kategorično totalnim nerazumevanjem in neznanjem prvih treh črk slovnice prava in koncepta svobode izražanja – za predtelebane. Smejim se, četudi ni smešno. Če pa bi bila to šala, ne bi bila dobra, ker ne bi bila smešna, še manj duhovita, niti...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni