NISMO ČAROVNIKI, NITI ODLOČEVALCI, NITI ČUDODELCI.


*** Mečem(/o) se v tla, lomim si hrbtenico, potim se in premišljeno, strukturirano, analitično in argumentirano, mečem na papir in dodajam vire, dokaze, več kot leto dni, glede vsega, kar je dognala, utemeljila, dokazala… verodostojna stroka, ZNANOST. Tista v službi ljudi in v funkciji zaščite prava, pravic, strokovnosti, znanosti, življenja in zdravja. A kaj, ko...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni