NOVA OBLAST IN 39. ČLEN ZNB


Poskusil bom biti dokaj kratek. In bom ponovil že tolikokrat ponovljeno, ker očitno ne uspem, ali pa ne želim povsem obmolkniti. Tisti, ki so pripravili predlog sprememb 39. člena ZNB, očitno nimajo stika z realnostjo. Tudi niso suvereni na področju prava in ustavnega prava. Enako velja za tiste, ki so kot “stroka” temu in takemu...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni