O revščini in ustavi – o dobri ustavi in neustavni revščini


Vir: Delo 2019 (Op.: trije združeni članki iz Objektiva, objavljeni leta 2016) Intrinzična vrednost socialne države: Revščina je neustavna! Socialne pravice so sestavni, nujni in nepogrešljivi del slovenskega ustavnega reda, naše temeljske ustavne demokracije in pravne države – kot vladavine prava. Torej in predvsem kot vladavine vnaprej določenih, jasnih, razumljivih, v dobri veri določenih in...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni