O “volilnem molku” – za kandidate in kandidatke, ne pa tudi za volivke in volivce


Objavljeno 23. 04. 2022 Andraž Teršek Pravice in svoboščine Četudi je svoboda izražanja ena temeljnih človekovih pravic, četudi je pogoj za splošno svobodo ljudi in pogoj za uresničevanje številnih drugih temeljnih pravic, čeprav je o njej napisanih komaj pregledno število knjig in ne glede na veliko odločitev sodišč, kjer je pojasnjena vsebina te pravice, se...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni