Obvezno cepljenje: Kazni zaradi zavrnitev cepljenja pridejo na vrsto na koncu


Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je končno presodilo in odločilo v primeru Vavrička in drugi proti Republiki Češki. V letu 2020 sem spisal in objavil več člankov, v katerih sem analiziral ta primer in poskusil predvideti končno odločitev, prepričan, da se bo zgodila v prvi polovici leta 2021. V pričakovanju te sodbe sem bil...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni