ODVETNIKI IN ODVETNIŠKI POKLIC KOT USTAVNA KATEGORIJA – V FUNKCIJI PRAVNE ZAŠČITE LJUDI


»By laying down standards and minimum rules in this field, Recommendation (2000) 21 of the Council of Europe enshrines general principles concerning freedom to exercise the profession of lawyer and that, although it mentions lawyers’ duties, its main purpose is to reaffirm the fundamental role of lawyers in protecting human rights and the independence they...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni