Organi in inštitucije še naprej, torej dve leti, nimajo nujno potrebnih podatkov, nimajo dolžnih odgovorov na bistvena vprašanja, ne posredujejo odločilnih podatkov in ne odgovorijo na bistvena vprašanja


Prvega januarja sem nadaljeval s pošiljanjem vlog za posredovanje informacij javnega značaja na MZ in NIJZ. Nekatere sem v vednost poslal Kabinetu predsednika vlade. Pošiljam jih dnevno. Nekatere so krajše, druge obsežne. Vse zadevajo in vsebujejo bistvena in odločilna znanstvena vprašanja glede kovidne politike in prakse. Nadaljuje se etično zavržni, medicinsko pobalinski in pravno nedopusten,...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni