Poskus nekaterih pravnih pojasnil in opozoril (ali Ne otežujte si življenja)


1. Mama osnovnošolke mi je poslala listič, ko ga je na OŠ dobila v podpis. Na lističu so zapisana vprašanja, če starši dovolijo vodstvu šole dostop do zdravstvenih podatkov članov njihove družine. Ker je to – seveda, nujno – odklonila je v podpis dobila izjavo, da starša prevzemata nase vso odgovornost, če bi se kaj...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni