Se jim res začenjajo odpirati oči – in (raz)um? Dvomim.


The Media is the Virus It’s no wonder that mainstream media is barely limping along on life support. https://flccc.substack.com/p/the-media-is-the-virus?utm_source=post-email-title&publication_id=389005&post_id=138049461&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=1w0spx&utm_medium=email Tudi Hrvati nas prehitevajo po desni. Za slovenske anti-“novinarje” so že četrto leto edini zdravniki, ki obstajajo na planetu Zemlja, za mnenja glede Covida in “cepiv” svetovno znani geniji in čudodelci Beović, Logar in Ihan. Pei...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni