‘Teoretiki’ (več) ‘zarot’ (več), ‘antivakserji’, ‘zanikovalci’, ‘butli’ in ‘psevdoljudje’ še vedno iščemo informacije – in teh še vedno NI !


NIJZ. Nacionalni inštitut za javno zdravje Številka: 090-46/2021-2 (272) Ljubljana, dne 05.05.2021 Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) izdaja v zadevi odobritve dostopa do informacij javnega značaja na zahtevo M. V. (v nadaljevanju: prosilec) z dne 04.05.2021, na podlagi 2. odstavka 22. člena ter 1. odstavka 4. člena Zakona o dostopu do informacij...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni