Test

Prednostna obravnava

Zadeve članov in članic organizacije se obravnavajo absolutno prednostno.

50% popust

Član ali članica organizacije postane oseba, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo in plača letno članarino, določeno z internim pravilnikom. Člani in članice inštituta so upravičeni do polovične cene storitev (50% popust). Pri pravnem svetovanju in pravni pomoči to pomeni po urni postavki 80 EUR.

Brezplačna skupinska srečanja

Večje število članov in članic organizacije, ki jih združuje skupni in konkretni interes, se lahko organizira v obliki združenja ali sekcije. V tem primeru sta druženje ali sekcija upravičena do najmanj enega skupinskega srečanja letno, ki se lahko izvede kot predavanje, okrogla miza, seminar, posvet, ali kot odgovarjanje na vprašanja navzočih članov in članic. V tem primeru je strokovno delo brezplačno, plačajo se le organizacijski stroški izvedbe, o čemer se glede na razpoložljiva sredstva sklene predhodni dogovor, na temelju ocene stroškov.

Prosto razpolaganje z lastnimi sredstvi

V primeru včlanitve ali pridružitve večje in organizirane skupine ljudi, na temelju skupnih interesov, se najmanj polovica sredstev, pridobljenih iz članarin, prepusti v prosto razpolaganje organizirane skupine ljudi – lastna sredstva (ki je lahko združenje, sekcija).

Ugodnosti in občasna strokovna darila

Člani in članice inštituta so upravičeni še do nekaterih ugodnosti, določenih z internim Pravilnikom o pravni pomoči in do občasnih strokovnih daril. S tem se je mogoče seznaniti osebno, akt pa je dostopen na sedežu organizacije ali na terenu, dan na vpogled.

Mesečni pavšal

V primeru včlanitve ali pridružitve večje skupine oseb, ki jih združuje skupni interes in so bodisi že organizirane bodisi si želijo enotne organiziranosti, se lahko določi mesečni pavšal. V tem primeru so strokovne storitve, ki ne presegajo štiri ure intenzivnega dela mesečno, brezplačne. Presežek pa se obračuna po polovični ceni.

Brezplačni Q&A

Članice in člani so upravičeni tudi do najmanj enega letnega strokovnega srečanja, s predavanjem in odgovarjanjem (Q&A) na vprašanja članov in članic. Delo se opravi brezplačno, krijejo se le organizacijski stroški izvedbe.

Meni