The Right to a Dignified Life Must Be Protected Effectively and Convincingly as Reasonably Possible


Dr. Andraž Teršek, Professor of Constitutional Law, Faculty of Education & Faculty of Humanities, University of Primorska and European Faculty of Law, New University. “It might be a good time for public health experts to move from the mental health as one of the health determinants to the mental health as the main health indicator...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni