To niso sanje, to ni nočna mora, to je to, kar čisto zares “je”


Znajo brati. To pa ne pomeni, da preberejo. Morda preberejo. To pa ne pomeni, da jih prebrano res zanima. Slišijo. To pa ne pomeni, da tudi zares slišijo. Zato to, da lahko slišijo, ne pomeni, da tudi poslušajo. Zmogli in znali bi poslušati, a bodisi nočejo bodisi ne smejo bodisi ne želijo. Morda tudi ne...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni