Ustava, 22. člen (enako varstvo pravic): Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.


Marsikomu se verjetno zdi pretirano, kadar kdo od pravnikov ali predstavnikov drugih poklicev javno izreče pomislek, da se je v Sloveniji na nek način (ne nujno dobesedno) vzpostavilo več pravnih držav. A četudi bi s pravno teoretičnega zornega kota temu oporekali, bi težje oporekali otipljivemu vtisu, da pa vendarle obstaja najmanj več različnih odtenkov tistega,...

Še niste registrirani? Za dostop do zaklenjenih člankov na Ustavniškem blogu, se morate najprej registrirati. Z registracijo boste ustvarili svoj uporabniški profil, s katerim boste kasneje lahko dostopali do objav. Pri registraciji boste morali izpolniti obrazec za registracijo. Registracija je enkratno dejanje, ki ga izvedete zgolj enkrat. Sledite navodilom s klikom na »Registrirajte se«.

Registrirajte se

Prijavijo se lahko samo že registrirani uporabniki. Ko ste enkrat registrirani in imate svoj uporabniški profil že ustvarjen, se lahko prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, s klikom na »Prijavite se«. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije.

Prijavite se
Meni