VRHOVNI SODNIK IN ‘NJEGOVA’ SODBA


V reviji Pravna praksa je bil objavljen zanimiv članek s povednim izborom naslova članka, ki naslavlja (dr. Kerševanovo, et al.) sodbo Vrhovnega sodišča o izvzetju sodb in sodnih spisov iz domene “informacij javnega značaja.” Kritika je ostra. Še ostrejša od kritike prof. dr. Jurija Toplaka in prof. dr. Marka Novaka. A na drugi strani je...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni