Vse več je varljive tišine


ZARJA Jana. Torek, 10. avgust 2021. Novinar: Jure Aleksič Tudi če se ne zanimate za politiko, to še ne pomeni, da se politika ne zanima za vas. Kar je nedavno dokazala s projektom ZNB-D. ZNB pomeni Zakon o nalezljivih boleznih. Tisti D na koncu pa poimenuje njegovo zadnjo novelo. Oziroma za zdaj zgolj predlog novele,...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni