WHO: why is the professional public not interested in this, in addition to politics and the media?


“The WHO is a direct threat to world imperialism. Man is becoming only the biomass of capital” (Dr. Biserka Ilin). “It will become more and more difficult. What is happening now has been prepared for decades” (Krešimir Mišak). I have already written about the intolerability of what is happening in and with the World Health...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni