WITH SCIENTIFIC FACTS AND MATHEMATICS TO THE RESPECT AND DIGNITY OF THE DEAD DURING THE COVID-19 CRISIS


Physis. Vol. 2, No. 1, 2021. Pgs.: 84-90 SREČKO ŠORLI1, ANDRAŽ TERŠEK2 Correspondence: SREČKO ŠORLI, researcher, physicist, Bijective Physics Institute, Advanced Relativity Group, 1 e-mail: [email protected], webpage: https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/; Dr. ANDRAŽ TERŠEK, assoc. prof., constitutionalist, researcher; 3Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška (Institute Constitutionalist – Law Institute dr. Andraž Teršek); e-mail: [email protected], webpage: https://andraz-tersek.si...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni