“Zgodovina” mRNA postopka in pričevanje dr. Robert Malone


Nature: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w The Defender: https://acprimetime.com/atlantic-city-questions-alleged-admissions-from-pfizer-execs/ https://en.wikipedia.org/wiki/Non-disclosure_agreement ZAKAJ PRAV NOBEN SLOVENSKI MEDIJ NE ŽELI JAVNOSTI RAZKRITI IN POJASNITI VSEBINE POGODB MED PFEIZERJEM IN MODERNO NA ENI STRANI TER EU IN POSAMEZNIMI DRŽAVAMI NA DRUGI?! Mar res prav zato, ker je ta vsebina ZAVRŽNA?! Federal Judge Grants Injunction Against NY COVID-19 Vaccine Mandate for Health Care Workers...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni