Brez sproščanja navijaških strasti – te ne koristijo nikomur


Ni vse tako, kot se v prvi sekundi zdi, da je. Iskanje samo določenih razlag, enostranskih, vodi v manipulacijo in samoprevaro. Objektivnosti ni v zapopadanju tistega, kar bi nekdo želel slišati ali brati. Objektivnost je v preverjanju. Preverjanju morajo slediti vprašanja. Tem mora slediti razprava, soočanja. V razpravi in soočenju ne sme iti samo za...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni