Če ste brali vsaj zadnji dve objavi, v katerih je Slovaška omenjena z dobrim razlogom, k njima nujno prištejte še to: “Slovaški premier ustreljen.”


https://www.bbc.com/news/articles/cg6761ggxz1o “According to Slovak media reports, Prime Minister Robert Fico was shot several times. One in the abdomen, one in the head. He is in serious condition.” https://twitter.com/Poulin2012/status/1790745899884265691 Iskanje in razumevanje razlogov pogosto ni enostavna zadeva… Je pa nujno. “This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord!!“ https://twitter.com/BGatesIsaPyscho/status/1790734452722725330...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni