COMPULSORY VACCINATION AND FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS


Publication: TERŠEK, Andraž. Compulsory Vaccination and Fundamental Human Rights (Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice). In: KRESAL, Friderika (ed.), AMON, Mojca (ed.). Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy : III. scientific symposium 2020. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Pgs. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. [COBISS.SI-ID 37244419] Original scientific article —                                                                                                                                  Abstract There...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni