Delno poročilo ljudstvu


Spoštovani, prav je, da vas o tem obvestim. 1. Po dveh letih je končno uspela mala majcena zmagica v postopku pred Informacijsko pooblaščenko in zoper NIJZ. IP je s svojo odločbo jasno sporočila NIJZ, da je pravno nesprejemljivo, če nam na naše vloge za posredovanje pojasnil in informacij javnega značaja (veliko vlog, še več, več...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni