Kajti, če bi javno zdravstvo, tamkajšnji zdravniki in zdravnice res zdravili …


…, bi bilo vse to povsem drugače. Če bi, na primer, pač sprašujem …, zagotovili 100 milijonov 200 mg tablet hidroksiklorokina – HCQ, pa se lotili jemanja eno tableto tedensko (ima dolgo razpolovno dobo), za vso populacijo, razen morda za najmlajšo mladino in zdravstveno točno določenih izjem. K temu bi dodali še cink in nekaj...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni