Knjige na temo kovidnega režima in medicinske uzurpacije, ki smo jih najprej brali


Knjige so. Tako kot članki. Tudi znanstveni članki. Tudi, a ne samo, na primer o tem, da maske niso nikakršna zaščita in da povzročajo škodo na zdravju. Celo, da prispevajo k širjenju okužb in ne obratno. Vse več jih je. V njih, zlasti knjigah, je vse. Samo, na primer, glede mask: Titanium dioxide particles frequently...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni