Svoboda izražanja

Svoboda izražanja
Svoboda izražanja Knjiga strnjeno in analitično, vendar razumljivo pojasni bistvo svobode izražanja, ki spada na vrh hierarhije temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin. Zato je nujen pripomoček za krepitev…
Meni