Svoboda izražanja

Svoboda izražanja
Svoboda izražanja Knjiga strnjeno in analitično, vendar razumljivo pojasni bistvo svobode izražanja, ki spada na vrh hierarhije temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin. Zato…
Meni