Med apatijo in dvojnostjo – kot delokrogno supradvoličnostjo

Psihologija politike

Človek se dnevno srečuje z dejstvi, razmetanimi po okoliščinah, ki so – vsa ta dejstva – odmik od tistega, kar naj bi razumeli in počeli po merilih in s ciljem moralnosti in umnosti. Usodno slabo se mi zdi, če je ta dejstva mogoče pripisati okoliščinam stikov in srečanj z neznanci, kolegi, sosedi in drugimi živečimi...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni