Krasni nori svet [XXI. Festival Sanje]

Filmski muzej v Divači “The best fighter is never angry.”― Lao Tzu “Anybody can become angry — that is easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose, and in the right way — that…

Iz Obilja preko Vic do Pekla … in naprej

Pred tremi desetletji sem na strokovni konferenci slišal nekoga reči: »Rešimo zdravstvo, ustvarimo epidemijo!« Takrat ga nisem jemal dovolj resno. Imel je prav. Četudi takrat k temu ni dodal reševanja premožne elite, oligarhov, multi in nadnacionalnih mafijskih mrež, njihovih marionet in vazalov, ugonobitve večine prebivalstva, sistemske preureditve sveta, uresničevanja patološko…

Strah? Seveda. Prepričanost? Beton.

Sistem, ta smrtonosno zlovešči stroj, ki melje in žre…, vendarle mora imeti neko šibko točko. Vse, kar je, posebej pa tisto, kar ustvari človek, vselej ima več ali manj večjih ali manjših šibkih točk. Nekaj odkritih, nekaj pretežno prikritih, nekaj povsem skritih. Zato je treba najti šibko točko G –…

2021

Rešimo zdravstvo, ustvarimo epidemijo! Zakaj klicaj? Naj bo samo pika? Naj bo vprašaj? Zdravniki so naša državna zlatnina. V svojem bistvu so vsi ukrepi namenjeni temu, da zaščitimo našo zlatnino pred izčrpanostjo. In da si zdravstvene ustanove finančno opomorejo – s presežkom zlata, tega in onega. Ustavni sodniki, na primer,…

ČLOVEK – LJUDJE – INSTITUCIJE – DRUŽBA

Takrat, ko se je že zgodilo, da se je zdrav razum obsodilo na izgnanstvo, uradno in dejansko, pamet kot lastnost tako rekoč pravno prepovedalo, znanje razvrednotilo in ponižalo na status uradnega potrdila in površinskih referenc, moralo hermetično zapakiralo in odložilo v arhiv, etiko preoblikovalo v fasado (pozunanjeno navideznost) in razprodalo…
Meni