Strah? Seveda. Prepričanost? Beton.

Sistem, ta smrtonosno zlovešči stroj, ki melje in žre…, vendarle mora imeti neko šibko točko. Vse, kar je, posebej pa tisto, kar ustvari človek, vselej ima več ali manj večjih ali manjših šibkih točk. Nekaj odkritih, nekaj pretežno prikritih, nekaj povsem skritih. Zato je treba najti šibko točko G –…

2021

Rešimo zdravstvo, ustvarimo epidemijo! Zakaj klicaj? Naj bo samo pika? Naj bo vprašaj? Zdravniki so naša državna zlatnina. V svojem bistvu so vsi ukrepi namenjeni temu, da zaščitimo našo zlatnino pred izčrpanostjo. In da si zdravstvene ustanove finančno opomorejo – s presežkom zlata, tega in onega. Ustavni sodniki, na primer,…

ČLOVEK – LJUDJE – INSTITUCIJE – DRUŽBA

Takrat, ko se je že zgodilo, da se je zdrav razum obsodilo na izgnanstvo, uradno in dejansko, pamet kot lastnost tako rekoč pravno prepovedalo, znanje razvrednotilo in ponižalo na status uradnega potrdila in površinskih referenc, moralo hermetično zapakiralo in odložilo v arhiv, etiko preoblikovalo v fasado (pozunanjeno navideznost) in razprodalo…
Meni