O preventivi in zgodnjem zdravljenju vam in nam lažejo že dobri dve leti


MZ in NIJZ ne le molčita o učinkoviti preventivi in zogdnjem zdravljenju, pač pa z brezbrižno ignoranco do te teme LAŽETA slovenski javnosti v obraz. Ta laž ima za posledico bolezni, težje bolezni in smrti. Če jih o tem povprašaš, odgovorijo, da informacija ne obstaja. Na mizi imam več kot 20 takih odgovorov. V dveh...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni